Usługi

Dobieramy serwis do indywidualnych oczekiwań Klienta, mając na uwadze zarówno czas, jakość, jak i cenę usługi.

Usługi transportowe

Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klientów mając na względzie przede wszystkim zrównoważone rozwiązania.

Transport drogowy krajowy i międzynarodowy

Transport towarów wysokowartościowych w tym elektroniki zgodnie z TAPA TSR1, transport chłodniczy w tym farmaceutyków, transport kontenerowy

Transport morski

Spedycja morska kontenerowa FCL i LCL

Transport lotniczy

Sieć współpracujących z nami agentów we wszystkich głównych portach lotniczych na świecie pozwala nam skutecznie obsłużyć powierzony towar

Transport intermodalny

Łączymy różne środki transportu aby zapewnić optymalne dostawy do klientów

Usługi dodatkowe

Magazynowanie

Idąc w ślad za rosnącym zapotrzebowaniem rynku na usługi logistyki magazynowej, naszym Klientom oferujemy obsługę towarów w jednym z magazynów.

  • Magazyn klasy A
  • Cross-docking
  • Składowanie krótko i długoterminowe
  • Niepyląca posadzka
  • Komis jonowanie

Agencja celna

Realizujemy odprawy celne w imporcie, eksporcie i tranzycie . W naszym katalogu usług znajdują się również:

  • odprawy w procedurach specjalnych
  • wystawianie świadectw pochodzenia
  • karnety TIR
  • karnety ATA
  • czasowe składowanie towarów

Kariera

Jeśli szukasz niezawodności i profesjonalizmu trafiłeś pod właściwy adres.

Zorganizujemy transport dla każdego rodzaju towaru na lądzie, morzu i w powietrzu.

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.