F&T Logistics

Magazynowanie

Idąc w ślad za rosnącym zapotrzebowaniem rynku na usługi logistyki magazynowej, naszym Klientom oferujemy obsługę towarów w jednym z magazynów w Gdyni, Gdańsku oraz oraz Skarżysku-Kamiennej.

Podstawowa oferta magazynowa obejmuje:

 • Magazyn klasy A
 • Cross-docking
 • Składowanie krótko i długoterminowe
 • Niepyląca posadzka
 • Komis jonowanie
 • Prowadzenie statystyk
 • Doki załadunkowe
 • Formowanie i rozformowywanie kontenerów exp/imp
 • Dystrybucja krajowa i międzynarodowa ( przesyłki drobnicowe, częściowe i FTL )
 • Brama umożliwiająca wjazd ciężarówek i przeładunek pod zadaszeniem
 • Regały wysokiego składowania do 1,2t na miejsce paletowe
 • Całodobowy monitoring, wszelkie usługi dodatkowe wg potrzeb

Niebawem oferta zostanie powiększona o magazyn celny w Gdyni, a docelowo skład celny, co mamy nadzieje, spotka się z dużym zainteresowaniem naszych Klientów.

Uzupełnieniem naszej oferty magazynowej jest stała współpraca z niewielkim depot kontenerowym o pojemności 550 TEU, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu GCT w Gdyni.

W ramach funkcjonowania depotu oferujemy przeładunki i składowanie kontenerów (również chłodniczych z utrzymaniem temperatury kontrolowanej)